Beste Leidinggevende,

Leuk dat je aan de slag wilt met de werkvorm ‘Cross the line’! Op deze pagina vertel ik je al mijn opgedane inzichten en ervaringen met deze krachtige manier van gespreksvoering met je team!

 ‘Cross the line’ (bekend van TV) is een methode om de sociale veiligheid op scholen te vergoten door kinderen zichzelf te laten zien (over de streep te lopen) op allerhande persoonlijke (privé) thema’s. Dit heeft onder andere het effect dan ze elkaar meer als mens gaan zien in plaats de labels (‘de rare, stoere, agressieve et cetera) die ze elkaar toedichten.

‘Cross the line’ is in aangepaste vorm ook erg geschikt om met elkaar het gesprek te voeren over zaken die in je team spelen, bijvoorbeeld over communicatie of samenwerking. Je stelt dan vooraf een aantal stellingen op waarvan jij het gevoel hebt dat het gesprek daarover nuttig is. Een voorbeeld van zo’n stelling is ‘stap over de streep als jij vindt dat de onderlinge communicatie uitstekend is’. Vervolgens komen mensen al dan niet in beweging. Het leuke is dat door wel of niet over de streep te lopen je hoe dan ook communiceert.

Niet communiceren is niet mogelijk. Je neemt altijd ‘stelling’.

 

 

Even al de pluspunten van ‘Cross the line’ op een rij!

Ik heb de methode Cross the line het afgelopen jaar bij een aantal opdrachtgevers verder doorontwikkeld. Zowel de opdrachtgevers, deelnemers als ik zelf zijn erg enthousiast over de mogelijkheden die deze manier van gespreksvoering te bieden heeft. Hier wat voordelen op een rij:

To the point. Het is een zeer directe en gefocuste manier van communiceren. Het helpt daarbij enorm als je vooraf al wat gevoel krijgt bij wat er speelt in een team. Hierop kun je de stellingen dan toespitsen.

Efficiënt. Waar ik voorheen nog wel eens een dag nodig had om openheid te creëren in een groep, lukt het met deze manier al in twee tot drie uur.

Leuk en anders. Hoewel mensen vooraf nog even sceptisch kunnen zijn, is iedereen ook enthousiast over de methode. Ik zeg ‘ook’ omdat teamleden doorgaans altijd enthousiast zijn over het bespreekbaar maken van datgene wat iedereen bezighoudt maar niemand echt durft aan te snijden.

Ergonomisch aantrekkelijk. Klaar met lange zit sessies? Cross the line is zeer dynamisch waarbij mensen zowel figuurlijk als letterlijk in beweging komen.

Krachtige injectie teamwork. Wat geldt voor teaminterventies die een laag dieper gaan en waar openheid ontstaat, geldt natuurlijk ook voor deze aanpak. Openheid (en veiligheid) is dé basis voor onderlinge verbinding. Deze is op haar beurt voorwaarde voor gezamenlijke doelverbinding en samenwerking.

 

Aan de slag in je  team met ‘Cross the line’!

Voordat je aan de slag gaat is het goed een aantal zaken vooraf goed te overdenken en voor te bereiden. Wellicht is het handig als je iemand van HR vraagt dit proces te begeleiden. Hieronder vind je mijn belangrijkste tips & trics om deze manier van gespreksvoering in goede banen te leiden!

Voorbereiding

Goede voorbereiding is het halve werk. Hoe beter je weet wat er speelt, des te sneller kun je dit gericht blootleggen. Je zou bijvoorbeeld met ieder teamlid 20 minuten kunnen pakken om te vragen wat hij/zij denkt dat er speelt in het team. (één-op-één komt er altijd meer informatie boven tafel dan in de hele groep. De kunst is vervolgens al deze informatie boven water te krijgen en veilig te bespreken in de hele groep!) Op basis van deze input en wat jij zelf ziet, voelt en denkt dat belangrijk is om te bespreken, stel je stellingen op waarvan jij denkt dat die het goede gesprek gaan opleveren. Maar daarbij clusters van samenhangende stellingen, bijvoorbeeld onderlinge communicatie, samenwerking, relatie met jou als leidinggevende, et cetera. 

Het gesprek

Maak twee lijnen. Een stippellijn waarachter de groep start en een dikke doorgetrokken lijn waarover je heen loopt als je het met de betreffende stelling eens bent. Schilderstape does the job;-)

Laat mensen zelf kiezen waar ze willen staan of zitten (ik zet altijd een paar stoelen erbij). Ze mogen dus ook tussen de lijnen gaan staan of zitten.

Begin Cross the line altijd met een aantal luchtige opwarm-stellingen. Bijvoorbeeld: ‘stap over de streep als je recent iets heel grappigs hebt meegemaakt.’

Voer per stelling het gesprek over waarom mensen staan waar ze staan en laat mensen op elkaar reageren. De essentie zit natuurlijk wel in het gezamenlijke gesprek! Als het gesprek op gang komt dan overlapt dat vaak ook andere stellingen, die hoef je dan dus niet meer te gebruiken.

Improviseer waar nodig.

Noteer belangrijke vervolgacties op een flap.

Als leidinggevende doe je natuurlijk mee.

Succes!

Share This