‘De groepen gaan ten onder aan reclame’ is een actueel thema binnen een aantal linkedIn groepen. Ergens wordt er een grens overschreden en ontstaat er een roep om de grens te bewaken. En terecht, als jij anderen continu over je eigen persoonlijke grenzen zou laten gaan, ga je daar zelf op ten duur ook aan ten onder. Het roept wel de vraag op ‘wat zijn dan grenzen en hoe bewaak je die dan?

Grenzen liggen voor veel mensen verschillend. Wat de één als normaal betracht, vindt de ander een inbreuk op zijn of haar persoonlijke terrein. De één vind het prima als de buren de muziek hard aan hebben, de ander stoort zich er aan. De één vindt het prima om te roddelen, de ander zegt dat dit echt niet kan. En ga zo maar door. We hebben allemaal zaken geleerd in het leven van wat ‘normaal’ en niet ‘normaal’ is. We hebben allemaal verschillende normen en waarden die onze grenzen bepalen. Maar wie zegt dat jouw normen en waarden beter zijn dan die van de ander? Het grensbewaken van jouw normen is wellicht de grensoverschrijding van de ander (met andere normen).

Vaak worden er normen (of regels) gesteld om mensen zich beter of anders te laten gedragen. Normen bieden houvast en structuur in hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Tegelijkertijd leiden normen vaak tot een afname vanhet je verplaatsen in anderen en een verminderde nieuwsgierigheid naar de intenties van anderen. Met als gevolg toenemende onverdraagzaamheid; ‘jij voldoet niet aan de norm dus…’, zie de voorbeelden in je team, je organisatie of de maatschappij.

Wat is dan wijsheid? De wijsheid ligt in het midden. Breng een balans tussen de ratio (wijkt van de norm, dus..) en jeinvoelen (met welke intentie en gevoel komt de ander tot zijn gedrag). Dit geldt na mijn gevoel ook voor dediscussiepagina binnen de groepen op Linked-in. Na mijn idee moet er naast discussie (vaak strijd om het gelijk) ook ruimte zijn om eigen ideeën, inspiratie of een extern artikel te delen. Dit kan anderen op hun beurt weer aanzetten tot nieuwe inspiratie, ideeën of iets anders te delen. Delen is na mijn idee overigens iets anders dan je eigen producten of diensten direct proberen te slijten, daar is de promotionspagina voor.

Tot slot, het groepsgewijs ontsluiten van informatie is toch juist het mooie en bijzondere van de Social Media. Daarbij is iedereen vrij om wel of niet op een ‘doorklik’-link (die altijd zichtbaar is naast de titel van het stuk) in te gaan. Misschien is het niet altijd even makkelijk om het kaf van het koren te scheiden maar ik wens de groepsmanager en eventuele moderatoren veel wijsheid toe in het maken van hun keuzes.

Share This