Angst! Vechten, vluchten of…

Angst! Vechten, vluchten of…

‘Het grootste lijden is het lijden dat je vreest’

is een bekende tegeltjeswijsheid. Wat is dit lijden dat je vreest? We vrezen naar mijn idee vele zaken. Hier een greep: dat iemand je ontvalt, dat je geen baan meer hebt, dat je moet verhuizen, een slechte beoordeling, een mogelijke afgang bij een presentatie, dat je iets niet kunt, dat je verlaten wordt, een conflict, geweld, zelf niet goed genoeg te zijn et cetera. Het bijzondere hierbij is dat we de angst al voelen voordat zich de werkelijke beangstigende situatie aandient. Zo kun je ‘s avonds lekker knus in bed liggen naast je partner en toch één of andere vorm van angst ervaren….

Lees meer
Midlife crisis

Midlife crisis

Nu ik zelf bijna midden veertig ben, word ik me meer bewust van een fenomeen om mij heen, de midlife crisis. Een crisis ergens rond de veertig waarbij ineens de vraag opdoekt: ‘Is dit het nou?’ Een existentiële crisis over de zin van het bestaan. In deze blog geef ik mijn persoonlijke visie weer op dit fenomeen, op wat eraan vooraf gaat en hoe je ermee kunt omgaan.

Lees meer
Zelfsturing! Hoe laat je het natuurlijk ontstaan?

Zelfsturing! Hoe laat je het natuurlijk ontstaan?

10 jaar lang heb ik vanaf 1998 zelfsturing ingevoerd bij organisaties in vrijwel alle branches. Helaas destijds zonder de kennis en vaardigheden die ik vandaag de dag bezit. De woorden ‘ingevoerd’ en ‘helaas’ horen bij elkaar. Dat zit m in de paradox van zelfsturing invoeren; jij moet van iemand anders zelf sturen. Dan begin je eigenlijk al met 10 – 0 achterstand.

Lees meer
Persoonlijke doelen opstellen. Als je het niet nakomen van afspraken in je team  beu bent!

Persoonlijke doelen opstellen. Als je het niet nakomen van afspraken in je team beu bent!

Komen mensen in jouw team ook vaak hun afspraken niet na? Ben je het beu om daar de hele tijd achteraan te zitten? Zoek je naar een manier waarop je afspraken met je teamleden maakt die ze daadwerkelijk nakomen? Dan is deze blog de moeite waard voor jou!

Het opstellen van doelen is niet iets wat je op de eerste de beste bijeenkomst met een team doet. Alleen als mensen vanuit gevoelde vrijheid zelf mogen kiezen hoe en wat ze gaan bijdragen aan het totaal, krijg je commitment. Dat klinkt overigens vanzelfsprekender dan het in de praktijk gebeurt. Wat is er voor nodig?

Lees meer
Balans. Hoe breng je jezelf in evenwicht?

Balans. Hoe breng je jezelf in evenwicht?

Vooruit gaan én het nu accepteren, het lijken vaak twee tegenstrijdige bewegingen. Enerzijds te aanvaarden en te omarmen dat het leven nu is zoals het is. De hierbij optredende lichamelijke sensaties en emoties volledig in mijzelf toe te laten en te voelen en de gedachten die zich hierbij aandienen op heterdaad te betrappen. Anderzijds heb ik een droom. Datgene wat ik graag zou willen bereiken. Datgene waar ik naar toe wil bewegen. De richting die mijn leven heeft en…..

Lees meer
Passie in Bedrijf

Passie in Bedrijf

Het leren leven én werken vanuit mijn Passie gaat niet altijd over rozen. Het is een lijdensweg naar het einde van het lijden. Het lijkt erop of het leven me continu dat geeft wat je nodig heb om in jezelf te ervaren dat ik nog niet helemaal vrij ben. Vrij van een interne criticaster, vrij van een knoop in mijn buik, vrij van verkrampte spieren……..

Lees meer
Blinde vlek. Ontdek haar in een gesprek

Blinde vlek. Ontdek haar in een gesprek

Als je een probleem ervaart in relatie tot andere mensen, bijvoorbeeld je teamleden, of een ander type probleem, ontstaat de grootste beweging als jij jouw eigen aandeel in de situatie inziet. Én als je anders met je daaraan onderliggende reflexen leert omgaan. Je eigen aandeel is vaak voor jezelf een blinde vlek anders was het probleem al opgelost.

Lees meer
Loslaten noch vasthouden.

Loslaten noch vasthouden.

Wat dan wel? Voor ik die vraag beantwoord, ga ik eerst dieper in op de begrippen ‘vasthouden’ en ‘loslaten’.

Vasthouden

Vasthouden kun je fysiek maar ook mentaal doen. Vaak is bij het eerste het tweede gemoeid. Denk bijvoorbeeld aan een peuter dat zijn/haar speelgoed niet wil afstaan; ‘het is van mij!’ Het zijn de eerste vergroeiingen van….

Lees meer
Verbind werk aan privé

Verbind werk aan privé

Verbind werk aan privé

Moet je nog meer thuis in je vrije tijd werken of juist meer privé aangelegenheden bespreken op je werk? Nee! Werk aan privé verbinden wil zeggen dat je gaat werken aan iets dat je zowel thuis als op het werk van pas komt. Dat je aan iets gaat werken waardoor je zelf vrij wordt om te kiezen of je gestrest bent, of je boos wordt, je zelf verliest in discussies, om zorgeloos te zijn, etc. Dat iets waar ik het over heb is je…….

Lees meer
Eckhart Tolle geïnterviewd door Harry Starren. Een reactie

Eckhart Tolle geïnterviewd door Harry Starren. Een reactie

Beste Marco,
In jouw voorwoord maak je expliciet een keuze tussen streven naar mooiere toekomst of het accepteren van het Nu, waarbij jij zelf geneigd lijkt te denken dat voor de maatschappij een grotere waarde ligt in het eerste. Het kernvraagstuk van Starren hierbij is: ‘zou er vooruitgang zijn zonder onze voortdurende onvrede?’

Om een antwoord te kunnen geven op de laatste vraag sta ik eerst stil bij wat onvrede is. Onvrede kun je op twee niveau’s omschrijven. Het inhoudelijke niveau; hieronder vallen alles wat je ……….

Lees meer
Medilex Congresbijdrage; een reflectie

Medilex Congresbijdrage; een reflectie

Afgelopen dinsdag 10 februari 2015 stond ik voor de vijfde maal op het congres ‘Spreken is zilver, zwijgen is fout’. Een congres dat Medilex jaarlijks speciaal voor de zorgsector organiseert. Centraal staat het thema ‘de ander aanspreken’. Mijn bijdrage ging over het creëren van een klimaat/ cultuur waarin mensen dat ook daadwerkelijk gaan doen. Voor de eerste keer in de laatste vijf jaar had ik……….

Lees meer
Cultuurverandering; een verfrissend ander perspectief

Cultuurverandering; een verfrissend ander perspectief

Wat is cultuur?

De mens is een groepsdier en zijn of haar individuele gedrag hangt sterk af van andere mensen in zijn of haar directe omgeving, waar hij/zij mee te maken heeft. Dit ‘tot stand komen’ van gedrag is overigens voor de meesten onder ons een onbewust (groeps)proces. Tijdens een nominaal verlopend ‘groepsproces’ ontwikkelt de groep zich van ‘ieder voor zich’ naar vertrouwen in elkaar en dienstbaarheid vanuit het hart waarbij mensen uiteindelijk verantwoordelijkheid nemen in het belang van de groepsdoelen. Faciliteer je het groepsproces onvoldoende of is……….

Lees meer
Feedback binnenlaten. Een eigen ervaring

Feedback binnenlaten. Een eigen ervaring

….Ik had ondertussen zijn woorden ‘doorvoeld’ en realiseerde me dat ie wel ergens gelijk had en besloot dat met hem te delen. ‘Ik nam inderdaad een deel van zijn toekomstplan niet serieus en meende inderdaad beter te weten hoe hij zijn leven kon verbeteren’. Ik realiseerde me ook dat het te maken had met mijn eigen thema’s als ‘wie voor een dubbeltje geboren wordt, wordt nooit een kwartje’ en ‘mijn neiging om het lijden van anderen te moeten terugdringen wat kan ontaarden in….

Lees meer
Herfst

Herfst

Het is herfst.

Bladeren vallen op de grond en worden weer opgenomen door de aarde,

zij hebben hun dienst gedaan.

Na te zijn ontsproten uit hun knop zijn ze gegroeid

om uiteindelijk volledige tot wasdom en……..

Lees meer
Imperfect naar I’m perfect

Imperfect naar I’m perfect

k zag vandaag een bijzondere boom in het bos. Het was een enorme boom waarvan de stam al na zo’n halve meter boven de grond een enorme draai vertoonde waardoor de rest van de boom meer scheen te hangen dan te staan. Ik heb er met verwondering 10 minuten naar staan kijken. Het was een unieke en afwijkende boom tussen de anderen, opvallend door haar voorkomen. De enige reden waardoor ze daar zo kon staan, was haar stevige verbinding met de aarde. De wortels moesten wel tot diep in de grond reiken………..

Lees meer
Effectieve samenwerking: een metafoor

Effectieve samenwerking: een metafoor

Een effectieve samenwerking waarin eenieder volledig tot zijn recht komt is te vergelijken met een motor die soepel draait.

Als ie niet goed loopt kun je gaan praten over het vermogen of de prestaties die de motor zou moeten leveren. Je kunt het ook hebben over de kwaliteit van de onderdelen, onderdelen vervangen of reviseren. Ook het ontwerp van de motor kan ter discussie staan. Maar ja, van veel praten over de motor gaat ie niet beter lopen en een set goede onderdelen maakt nog geen goede motor……..

Lees meer
Snelle en doelmatige gedragsverandering

Snelle en doelmatige gedragsverandering

…..Er is een alternatief. Je hoeft mensen namelijk geen nieuw gedrag te leren of tot gedrag te dwingen. Observeer je namelijk een ‘gezond’ kind jonger dan anderhalf jaar dan zul je zien dat het nieuwsgierig is, zelf initiatief neemt om van a naar b te gaan, zelf duidelijk maakt wat het ergens van vindt en zijn/haar emotie uit, het uit eigen beweging ‘deelt’ en behulpzaam is, creatief is en het gemotiveerd is om te spelen en leren. Met andere woorden al het gedrag dat we van mensen verlangen in organisaties zit er van nature al in. De vraag is alleen ‘hoe boor je het aan’?……

Lees meer
Onwetendheid

Onwetendheid

Wat weet je nou helemaal zeker in het leven? Ik ben lange tijd op zoek geweest om te weten te komen wie ik nu eigenlijk ben. Telkens als ik mijzelf denk te kennen treedt er een mechanisme op waarin ik (on)bewust geloof dat ik ook echt zo ben. Dat is het moment waarop het mis gaat. Als ik geloof dat ik in een situatie op een bepaalde manier ben, ga ik onbewust ook naar dat beeld handelen of denken…….

Lees meer
Synergie!

Synergie!

Synergie zou je kunnen omschrijven als een manier van samenzijn in een ‘groep’ waarin mensen meer uit elkaar, samen naar boven halen dan de ‘som’ van de individuele inzet en kwaliteiten. Deze meerwaarde onstaat als mensen leren in relatie tot elkaar over zichzelf. Als ze leren over hun eigen……

Lees meer
Het verwezenlijken van de droom (2)

Het verwezenlijken van de droom (2)

Het verwezenlijken van de droom* is mensenwerk in het werk van mensen. Alles valt en staat bij hoe wij in staat zijn de ander te laten zijn, te begrijpen en te zien als complementair. In plaats van bedreigend, ‘anders’ of als iemand die je kunt gebruiken. Cultuur veranderen we door zelf niet langer de bestaande cultuur te zijn. Wij zijn niet langer de bestaande cultuur als……..

Lees meer
Het verwezenlijken van de droom (1)

Het verwezenlijken van de droom (1)

Om de droom* te verwezenlijken komen we in beweging, een beweging die leidt tot stilte. Vanuit deze stilte komt er nieuwe beweging. Dat is misschien de essentie waar het over gaat. Het ontwikkelen van stilte in onszelf om de stem (dieper weten of intuïtie weten), die doorgaans door ons aanhoudende denken wordt overschreeuwd, te horen. Het is de stem van wijsheid om te doen wat nodig is…….

Lees meer
Share This