Stel je eens voor….

……..dat je werk hebt waarin je steeds meer leert over jezelf als mens, waarin je blinde vlekken worden belicht, waarin je toenemend de vrijheid voelt om boven je eigen angsten, schaamte of schuldgevoelens uit te stijgen, waarin je leert meer vanuit je hart te werken én leven, waarin je als mens verrijkt, dus zowel op je werk als thuis, waarin je vrij wordt om te zijn wie je diep van binnen bent. Én dat je tijdens dit proces samen met je collega’s betere resultaten bereikt dan ooit.

Persoonlijke transformatie in jouw organisatie

Ik vind persoonlijk transformatie een beter aansluitend woord voor het bovenstaande proces dan verandering. Bij transformatie denk ik aan een rups die overgaat in een vlinder. In wezen is het één en dezelfde, de uitingsvorm is anders… kleurrijker, meer mogelijkheden, maakt mensen blij. Zo ook bij persoonlijke transformatie van mensen. Je wordt niet iemand anders, je wordt vrijer in jezelf en naar anderen toe. Je krijgt er gedragsmogelijkheden van binnenuit bij. Zoals de rups die transformeert in een vlinder en gaat vliegen, zo stijg ook jij boven je veelal geconditioneerde manier van zijn uit.

Waarom persoonlijke transformatie?

De reden is tweeledig. Enerzijds wordt van mensen in toenemende mate verwacht dat ze afzonderlijk en samen met anderen steeds beter presteren. Het vraagt om een grotere persoonlijke effectiviteit én om synergetische samenwerking. Met dit laatste bedoel ik dat samenwerking tot meer moet leiden dan de som van de afzonderlijke kwaliteiten.

Anderzijds is de wereld dusdanig complex geworden dat meer en meer mensen met zichzelf nu of in de nabije toekomst in de knoop raken. De druk op presteren, omgaan met alle nieuwe (en voor velen) verslavende technologie, de toenemende onzekerheid over baanbehoud, terrorisme, het financiële systeem ofwel de toestand in de wereld, leidt tot meer en meer verkramping. Een verkramping die zich onder andere uit in depressie, burn-out, verslavingen en ongelukkig zijn. Aangezien de privémens zichzelf meeneemt naar het werk, kun je haar niet buiten beschouwing laten. Het is dan ook nodig om te kijken naar de menselijke patronen in ieder van ons die verhinderen effectief én gelukkig te zijn.

Nieuwsgierig geworden naar hoe, wat is er voor nodig en voor wie? Lees ook deel 2.

 

Share This