Hoe?

Persoonlijke transformatie gedijt bij gratie van een groep. Alleen door de mensen om ons heen kunnen we ons zelf leren kennen. Alles wat we in anderen afkeuren of haten zijn in wezen kwaliteiten of eigenschappen die wij in verkleinde vorm in ons zelf afkeuren of haten. Het gevolg is dat je moeilijk samenwerkt met anderen die ‘anders’ zijn én dat je in je eigen persoonlijke effectiviteit wordt begrensd. In het contact met anderen worden we onszelf daarvan bewust. (als je ernaar wilt kijken), zie kolom rechts.

Wat is er voor nodig?

Eerlijkheid, openheid en lef! Het groepsproces is het middel om te komen tot het juiste klimaat waarin mensen met elkaar dit open en eerlijke gesprek kunnen hebben. En door barrières durven te nemen ontstaat er meer innerlijke en externe ruimte. Heeft de groep een leidinggevende, dan moet deze net een stap harder gaan dan de rest. Ik noem dat de transformatie van leidinggevende naar leider van de groep.

Voor wie?

Voor teams zonder leidinggevende die op een intrinsieke manier zelfsturing willen aanboren en betere resultaten willen behalen.

Voor leidinggevenden die met gepassioneerde mensen duurzame resultaten willen bereiken en daarbij zelf in de spiegel willen kijken.


blz_20c

De oneindige wisselwerking tussen het individuele leren het groepsleren.

1. In het contact met anderen merk je waar je eigen grenzen liggen. Je eigen grenzen kun je ontdekken als je je bijvoorbeeld irriteert aan anderen.

2. Doordat je vervolgens dieper in jezelf de onderliggende mechanismen en automatismen inziet én daar ook anders mee kunt omgaan, krijgt je meer bewegingsvrijheid in je zelf.

3. Voorbeelden van meer bewegingsvrijheid zijn: de geslotene zal meer open gedrag gaan vertonen of iemand die graag pleased zal meer zijn/haar grenzen aangeven.

4. Meer bewegingsvrijheid bij jou leidt vervolgens tot ander gedrag in de groep doordat er zaken gebeuren die anders niet plaatsvonden. Ik heb dit samengevat als dat er een (confronterende) dialoog ontstaat. Hierdoor worden anderen in de groep geraakt en lopen tegen hun grenzen aan. Een verdere individuele ontwikkeling van één van deze anderen leidt tot een nieuwe start situatie 1.

Bron: Boek Passie in Bedrijf. De weg ernaartoe


 

Share This