‘Excellence realiseren’ – traject voor leiding- gevenden én hun teams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leidinggevende,

Je vind leidinggeven leuk maar je zou willen dat je teamleden meer initiatief nemen, hun conflicten (meer) zelfstandig oplossen en elkaar aanspreken en bijsturen op hun gedrag.

Het team heeft al genoeg training gehad, dus in feite zouden ze het moeten kunnen. Toch komt het niet helemaal uit de verf. Je kunt er je vinger niet precies op leggen.

Hoe zorg je ervoor dat het hele team zelf de verantwoordelijkheid voelt en neemt voor het behalen van resultaten?

Wat kun jij doen of moet je juist nalaten zodat je teamleden hun nek uitsteken en gaan doen wat er in potentie inzit?

 Hoe creëer je en/of houdt je verbinding met je team in tijden van Corona?

Hoe krijg jij meer rust en ontspanning in je dagelijkse gang van zaken?

In het Excellence Realiseren traject ga ik een jaar lang met jou en je team aan de slag. We gaan voor niets minder dan een werkelijk positieve verandering te bewerkstellingen

 

Tijdens dit traject ga ik een jaar lang met jou en je team aan de slag.

In dit traject ga ik een jaar lang met jou én je team aan de slag. Ik ga zowel jou één-op-één begeleiden als jou met je team.

Ik ga met jou vaststellen waar je naar toe wilt met je team en ik ga je feedback geven hoe het komt dat je daar nog niet bent. Doordat we gedurende het jaar elke anderhalve maand een gesprek hebben zullen je inzichten verdiepen en beklijven en zich vertalen in effectief gedrag.

Parallel aan jouw gesprekken, gaan we gezamenlijk de gewenste cultuur binnen jouw team realiseren. Dit betekent dat we de gewenste cultuur vooral gaan doen met elkaar.

Ik heb geen vooropgezet programma of een standaard training. Alles wat we doen met elkaar is toegespitst op jouw/jullie specifieke situatie. Praktisch en concreet maatwerk!

Gedurende het traject krijg je van mij een aantal op jouw specifieke situatie gerichte boeken die jou gaan helpen de stap te zetten zodat jouw team kan gaan bloeien.

Ik ben Brend Seinen, het hart van Passie in Bedrijf. Mijn hart gaat sneller kloppen van mensen begeleiden, zowel individueel als groep. Wat is het mooi als mensen helemaal zichzelf kunnen zijn in een team en daardoor hun unieke bijdrage aan het team gaan leveren. En wat is het enerverend als de energie tussen mensen gaat stromen en er mooie resultaten ontstaan.

In al mijn begeleidingswerk zit de combinatie tussen jou als leidinggevende én jouw team begeleiden. Wanneer je beide combineert ontstaan er mooie bewegingen. En…het één versterkt het ander.

Het Excellence realiseren – traject is gebaseerd op:

…meer dan 22 jaar ervaring als (team)coach, trainer en organisatieadviseur in tal van grote, middelgrote en kleine organisaties in Nederland.

…mijn kennis op het gebied van het ‘harde’, voorwaarde scheppende, als op het ‘zachte’, groepsdynamische en psychologische, vlak. Vanuit beide invalshoeken heb ik een boek (mede) geschreven.

…meer dan 2000 uur aan (zelf)studie, intra- en intervisie om mijn eigen Passie in bedrijf te stellen.

…mijn kennis als Master Arbeids- & Organisatiepsycholoog en als gecertificeerd intercultureel (team)coach.

Graag ga ik met jou en je team samen aan de slag om meer (persoonlijke) effectiviteit te bereiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je klaar om samen resultaat te boeken?

Na dit traject

Zijn de resultaten van het team aanzienlijk verbeterd.

Spreken teamleden elkaar aan op hun gedrag.

Wordt er meer initiatief genomen vanuit het team aangaande taken en doelen.

Hebben de teamleden en jij meer zicht op elkaars kwaliteiten en valkuilen en weet iedereen hoe hier mee om te gaan.

Is de sfeer en de samenwerking zichtbaar positief.

Is de communicatie tussen jou en je team duidelijk verbeterd.

Ben jij waarneembaar effectiever in de omgang met je teamleden.

Heb jij meer rust en balans in je dagelijkse werk.

Heb jij inzichten en tools in handen om het resultaat te continueren.

Deelnemers aan t woord

“Brend is zeer sensitief in de dynamiek die gaande is in je team en wat daarin je rol als leider of liever gezegd als coach is. Op een uitnodigende, geduldige en prettige manier weet hij bij jou en je teamleden ‘binnen’ te komen om het geen wat gaande is, te pakken en te duiden. Vanuit dit inzicht biedt Brend handvatten voor jezelf en je teamleden om samen de energie te vinden, vast te houden en te versterken.”
Corné van Asten

Directeur, Syntein BV

“Instinctief top! Weet op prettige wijze te reflecteren en te spiegelen zonder te oordelen. Het is fijn te kunnen sparren maar zelf het idee te hebben dat het je eigen oplossing is! Aangenaam luisterend oor met kennis van zaken over de psyche van de mens, zijn passie  en de dynamiek in een organisatie. Het naar voren brengen van eigen ervaringen met zijn achtergrond stelt gerust en geeft een gevoel op de goede weg te zijn!”
Machiel Otten

Ondernemer/eigenaar, In de blauwe druif

Coffee@Work heeft sinds de oprichting iedere 5 jaar de omzet verdubbeld in omzet en personele bezetting. Door deze groei is er behoefte ontstaan aan meer efficiëntie, veiligheid en rust in de organisatie. Om meer rust en een betere efficiëntie in de organisatie te krijgen heeft C@W zich jaren geleden tot doel gesteld om de serviceorganisatie om te buigen van reactieve storing gedreven serviceorganisatie naar proactieve planmatige serviceorganisatie. Om dit in goede banen te leiden heeft Brend ons kundig begeleid naar een samenwerkingsvorm waar samen met de medewerker naar persoonlijke ontwikkeling, zelfsturing en persoonlijke effectiviteit is gewerkt. In het hele begeleidingsproces heeft Brend ons de ogen doen openen waardoor er een nog beter werkklimaat is gecreëerd. Hierdoor is de succesvolle route uitgezet naar “autonomie als nieuwe basis voor groei”.

Brend , bedankt voor jouw kundige persoonlijke begeleiding en het leerzame pad wat je samen met ons hebt uitgezet.!”

René Rijpkema

Operationeel manager, Coffee@work

 

 

 

 

 

Praktisch

Wat krijg je? 

 

8 intensieve één-op-één coaching gesprekken gedurende het jaar van plusminus anderhalf uur met Brend Seinen. Deze gesprekken vinden plaats in op een met elkaar nader te bepalen locatie. Dat kan zijn bij jouw bedrijf, op mijn locatie, online of wandelend in de natuur.

 Een intake  van een half uur met ieder teamlid. Hierin maken we kennis en krijg ik een beeld waar een mogelijk aanknopingspunt zit voor de eerste teambijeenkomst.

 4 teambijeenkomsten van maximaal 6 uur met jouw team op een nader te bepalen locatie. Vooraf elke bijeenkomst krijgen de teamleden een uitnodiging met een eventuele voorbereidende opdracht.

 Het fysieke boek ‘Passie in Bedrijf. De weg ernaartoe’ plus nog vier boeken die jouw ondersteunen bij je ontwikkelingsproces het komende jaar.

  

Wanneer starten?

 In principe kunnen we elk moment van start gaan. Vanaf die datum gaan we dan een jaar lang met elkaar aan de slag!

  

Wat kost ‘t 

 De investering voor jou én jouw team samen bedraagt € 8.995,- excl. BTW, reis en verblijfkosten.

 Er bestaan momenteel verschillende subsidies die een bovenstaand traject mee kunnen financieren. Ik werk nauw samen met een uitstekende subsidie adviseur die dit hele subsidietraject uit handen neemt en zorgdraagt voor een correcte en succesvolle afhandeling.

Is het traject geschikt voor elke leidinggevende?

 Om het traject succesvol te laten zijn is er minimaal een HBO werk/denk niveau nodig van de leidinggevende. Daarnaast is het belangrijk dat jij werkelijk aan de slag wilt met jezelf en je team.  Aan het werk/denk niveau en/of het commitment van de teamleden zijn geen voorwaarden verbonden. De ervaring leert dat de groep voor voldoende beweging zorgt bij elk teamlid ongeacht het werk/denk niveau.

Ik wil graag een vrijblijvend oriënterend gesprek over het Excellence Realiseren-traject.

Neem contact met mij op!

Share This