Sociale Ruimte

Ruimte is wat mensen in deze tijd nodig hebben in organisaties. Ruimte om zich uit te spreken, zichzelf te laten zien en echt te zeggen wat ze op hun lever hebben. Je zou dit sociale ruimte kunnen noemen. In veel teams is dat hard nodig. Je creëert haar door haar niet op te vullen met informatie, doelen, agenda’s et cetera. Gewoon open laten en wachten wat zich meldt. Alles wat mensen niet uitspreken maar wel zouden moeten doen, perkt hen in. Ze dragen dan spreekwoordelijke bagage met zich mee. De energie die zit in het dragen van deze last, kan men dan niet aanwenden voor het werk. Mensen zijn minder scherp, de productiviteit is lager en ze zijn minder creatief. Sociale ruimte zorgt er ook voor dat mensen hun nek uitsteken en onderzoeken wat ze willen en kunnen bijdragen vanuit hun eigenheid en dat ook gaan doen.

Innerlijke Ruimte

Om sociale ruimte te creëren moet je als (bege)leider zelf ruimte ervaren om de onzekerheid en onveiligheid, die het bovenstaande proces met zich meebrengt, toe te laten. Ik spreek dan van innerlijke ruimte. Als je meer innerlijke ruimte verwerft, wordt het makkelijker je emoties en gedachten te laten zijn voor wat ze zijn. Je voelt letterlijk de ruimte om zaken te laten ontstaan zoals die natuurlijk in de groep zouden ontstaan als je het niet zou sturen of inperken. Natuurlijk is er binnen dit proces ook ruimte voor taken, doelen en resultaten. Mensen verbinden zich juist aan deze zaken als zij zelf de vrijheid voelen dit op hun eigen manier in onderlinge verbinding te doen.

Workshop Passie in Bedrijf

In het boek Passie in Bedrijf beschrijf ik mijn geleerde lessen van de afgelopen 20 jaar op de weg naar het verwerven van innerlijke vrijheid. Daarnaast biedt het boek houvast voor het creëren van sociale ruimte in teams en krijg je inzicht in de wisselwerking tussen beiden. In de gelijknamige workshop bied ik je de mogelijkheid om het bovenstaande zelf te ervaren. Ook ontstaat de kans meer zicht te krijgen op je eigen inperkingen, die anderen ervan weerhouden hun ruimte te nemen.

Ik hoop je te ontmoeten in één van mijn workshops.

Deze blog is gepubliceerd op Managementboek.nl

‘Ervaar het boek ‘Passie in Bedrijf. De weg ernaartoe‘ in praktijk’. Koop nu het fysieke boek en krijg tijdelijk een gratis workshop t.w.v. € 75 cadeau! In het boek zit een voucher waarmee je je in kunt schrijven voor de verschillende data waarop de workshop gegeven wordt.

Share This