Komen tot gedragsverandering in organisaties kost veel tijd, geld en energie. Vaak gaan we mensen trainen, dwingen of proberen we hen het inzicht te geven waarom het oude gedrag niet goed is en nieuwe gedrag wenselijk. Meestal heeft dit een kortdurend en/of sociaal wenselijk effect en is er na verloop van tijd weinig nog te zien van het gewenste gedrag.

Eigenlijk is deze manier van ‘veranderen’ ook het paard achter de wagen spannen. Gedragsverandering en die moeten, willen mensen per definitie niet. Ga maar na bij u zelf.

Er is een alternatief. Je hoeft mensen namelijk geen nieuw gedrag te leren of tot gedrag te dwingen. Observeer je namelijk een ‘gezond’ kind jonger dan anderhalf jaar dan zul je zien dat het nieuwsgierig is, zelf initiatief neemt om van a naar b te gaan, zelf duidelijk maakt wat het ergens van vindt en zijn/haar emotie uit, het uit eigen beweging ‘deelt’ en behulpzaam is, creatief is en het gemotiveerd is om te spelen en leren. Met andere woorden al het gedrag dat we van mensen verlangen in organisaties zit er van nature al in. De vraag is alleen ‘hoe boor je het aan’?

De meest snelle en doelmatige manier om tot gedragsverandering te komen is het ‘opstakel’ weghalen wat hen tegenhoudt. In veel groepen is dit opstakel ‘de onveiligheid’ die er heerst tussen mensen. Deze onveiligheid maakt o.a. dat mensen bang zijn om ‘het verkeerde’ te doen, hun nek uit te steken, elkaar aan te spreken, te committeren, enzovoorts.  Creëer je daarentegen een veilig (leer)klimaat, dan komen ze weer in contact met al hun vaardigheden en gaan mensen, vanuit eigen motivatie, hun potentieël inzetten voor de groep(sdoelen).

Share This