Het glazen plafond

Er moeten meer vrouwen komen in topposities en in het hoger management, is een kreet die van tijd tot tijd weer langs komt. Aan de ene kant ben ik geheel voorstander van gelijke rechten voor vrouwen en mannen. Aan de andere kant vraag ik me af wat het oplevert als je daar als vrouw alleen maar kunt komen met mannelijke eigenschappen. Hierbij denk ik aan ‘de drang om te willen scoren, de beste willen zijn, macht willen hebben, erkenning willen krijgen etc. Vrouwen in de top is dan slechts een cosmetische ingreep; ‘wolven in schaapskleren’. Ik hoef hier denk ik geen voorbeelden van te geven, iedereen kan er wel een paar verzinnen. Deze vrouwen in topposities zijn prima voor de emancipatie, statistici en beleidmakers maar je realiseert hier niet de broodnodige veranderingen in organisaties mee. Veranderingen die meer balans brengen tussen hard en zacht, tussen sturing en autonomie, tussen korte termijn en lange termijn, tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie, tussen presteren en wezenlijk leren, tussen beheersing en creativiteit et cetera.

Vrouwelijkheid

Ik pleit daarom voor meer vrouwelijkheid in organisaties. Waar we juist, op dit kruispunt in de geschiedenis, behoefte aan hebben zijn eigenschappen als verbinden, intuïtie, kwetsbaarheid, jezelf mogen zijn en laten zien, invoelen, inleven, contact maken, samen, nieuwsgierigheid. Allen vrouwelijke eigenschappen in de mens. Eigenschappen die zowel in mannen als in vrouwen aanwezig zijn. Alhoewel vrouwen door hun natuur hier dichter bij staan. Het vraagt om ont~wikkeling van deze eigenschappen om wezenlijke veranderingen in onze organisaties en onze samenleving te realiseren.

Aardse fundament

In plaats van ons enkel te richten op het glazen plafond, wil ik meer aandacht voor ons aardse fundament. De mens is een groepsdier. Hij/zij heeft altijd overleefd in samenwerking met anderen. Delen, gemeenschapszin, aanpassing en wederzijds vertrouwen waren altijd de basisvoorwaarden om prestaties na te jagen en te behalen. Helaas staan deze zaken in toenemende mate onder druk in de samenleving omdat ze onder druk staan in ons zelf. Het vraagt om het aanspreken van ieders vrouwelijke geaardheid om deze onderdrukte eigenschappen in jezelf weer te bevrijden. Groepen in organisaties zijn daarbij dé plekken om deze eigenschappen op een natuurlijke manier weer tot wasdom te laten komen.

Meer lezen over de natuurlijke wisselwerking tussen persoonlijke ont~wikkeling en groepsontwikkeling is te lezen in het boek Passie in Bedrijf. De weg ernaartoe.

Share This