Privacyverklaring

Inleiding

Bij Passie in Bedrijf respecteren we jouw privacy.  Soms hebben we echter persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.passieinbedrijf.nl. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Persoonsgegevens

Om onze website en webshop aan te kunnen bieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze website bezoekt, een training of workshop boekt, een boek koopt, een account aanmaakt op onze website, je inschrijft voor onze nieuwsbrief / gratis productenpagina of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming hebben gekregen bij het aanmaken van je account of bij het inschrijven voor de nieuwsbrief of gratis productenpagina. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze website en webshop te gebruiken.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze website en ons online webshop hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam
 • Je adresgegevens
 • Je woonplaats
 • Je telefoonnummer, zodat we je kunnen bereiken bij een wijziging of voor een vraag
 • Je e-mailadres
 • Je betaalgegevens om training, workshop, boek of coaching online te kunnen afrekenen

 

Nieuwsbrief

Passie in Bedrijf biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste blogs, workshop / trainingsdata en ander nieuws. Passie in Bedrijf gebruikt Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Om nieuwsbrieven te kunnen versturen (op naam), delen wij  voor-, achternamen en e-mailadressen met Mailchimp. Mailchimp gebruikt deze gegevens om de nieuwsbrief te versturen en op naam te zetten. Daarnaast biedt mailchimp ons inzichten in wie de nieuwsbrief openen, wie op welke link klikt, etc. Het gaat hier om gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeld mogelijkheid opgenomen.

Externe verwerkers

Als jij jou gegevens met ons deelt, delen wij deze gegevens met de externe verwerkers Google Analytics en dus met Mailchimp.  Zowel Mailchimp als Google zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen. Passie in bedrijf heeft een verwerkersovereenkomst GDPR en AVG met Mailchimp en een verwerkersovereenkomst GDPR en AVG met Google afgesloten.

Google gebruikt de informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten over de website www.passieinbedrijf.nl  aan Passie in Bedrijf te kunnen verstrekken en om eventuele adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Passie in Bedrijf heeft hier geen invloed op.

Passie in Bedrijf heeft Google geen toestemming gegeven om via Passie in bedrijf verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Aanvullend zullen we jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Beveiliging

Passie in Bedrijf neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Passie in Bedrijf maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Binnen Google en Mailchimp maakt Passie in Bedrijf gebruik van een two-step-verificatie beveiligingsmethode.

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Met wie delen we jouw gegevens?

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze payment provider. Zij zullen zorgen voor opslag van de data en betalingsverkeer. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving. Mogelijke netwerk partners die voor ons marketingactiviteiten verrichten via mailchimp , hebben een geheimhoudingsovereenkomst laten tekenen.

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent. We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, je onze website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen. Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar brendseinen@passieinbedrijf.nl. Passie in Bedrijf  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Bij andere vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 • Passie in Bedrijf
 • Kamillestraat 32
 • 6515 HW Nijmegen
 • Telefoonnummer: 06 2890 1985
 • Brendseinen@passieinbedrijf.nl
 • KvK nummer: 09190449
 • BTW nummer: NL156752219B01
Share This