Wat is de meest bepalende factor voor het succesvol werken van jouw Zelfsturende Teams? Goede prestatie indicatoren, regelmatige terugkoppeling en bespreking van resultaten, duidelijke taakomschrijvingen, een effectief werkoverleg, een goed teamklimaat, openheid en feedback geven zijn allen zeer belangrijke factoren. Echter, de meeste bepalende ben jij als leidinggevende. Dat klinkt als een open deur en dat is het wellicht ook. Echter wat minder evident is, is hoe jij die meest bepalende factor bent.

Leidinggevende mens…

Jij bent het meest bepalend omdat je een mens bent te midden van andere mensen. Natuurlijk heb je de rol van leidinggevende en anderen de rol van medewerker. Echter als het aankomt op een ontwikkeling van een groep naar een klimaat waarin zelfsturing kan gedijen, dan is het groepsproces de weg ernaartoe. En het groepsproces is het proces tussen mensen. Als leidinggevende kun je je daar niet aan onttrekken. Sterker nog, jij kunt jouw manier van mens-zijn kracht bij zetten door de macht die gepaard gaat met je rol. Zo kunnen jouw (onbewuste) onhebbelijkheden, valkuilen of vervormingen ertoe leiden dat een groepsproces stagneert en/of dat anderen moeten veranderen of vertrekken. En juist omdat jij de druk voelt van het bepalen van resultaten is de kans groter dat jouw kwaliteiten sneller vervormen tot valkuilen. Mijn stelregel is daarom ‘dat de groep niet verder ontwikkelt dan jij gevorderd bent in je ontwikkeling als (leidinggevende) mens’.

Menselijke ontwikkeling?

Je ontwikkelt je als mens door bewust te worden van je eigen valkuilen en deze op heterdaad te betrappen. Als je de valkuilen namelijk betrapt als ze zich aandienen dan ben je deze niet meer. Je bent dan de waarnemer van in plaats van de gepersoniceerde valkuil. Als je bijvoorbeeld in een situatie bij jezelf bemerkt dat je de neiging hebt om star te worden of controle wilt gaan uitoefenen ontstaat er keuze vrijheid. Je stapt in je oude valkuil of probeert iets anders. Dat anders kan bijvoorbeeld zijn dat je benoemt dat je de neiging voelt tot starheid of controle. Dit laatste benoemen, als de neiging zich voordoet, noemen we kwetsbaarheid. Je bent kwetsbaar als je de situatie niet in de hand hebt of niet hebt overdacht maar een stap zet in het onbekende. En is dat niet precies hetgeen je wilt dat jouw medewerkers gaan doen?

Meer lezen over de wisselwerking tussen jouw ontwikkeling als mens en de ontwikkeling van je team: Boek ‘Passie in Bedrijf. De weg ernaartoe’. Hulp nodig bij jouw persoonlijke en teamontwikkeling? Maak kennis op de eerst komende workshop ‘Ik en zelfsturing’ voor leidinggevenden. 

Share This