Komen mensen in jouw team ook vaak hun afspraken niet na? Ben je het beu om daar de hele tijd achteraan te zitten? Zoek je naar een manier waarop je afspraken met je teamleden maakt die ze daadwerkelijk nakomen? Dan is deze blog de moeite waard voor jou!

Het opstellen van doelen is niet iets wat je op de eerste de beste bijeenkomst met een team doet. Alleen als mensen vanuit gevoelde vrijheid zelf mogen kiezen hoe en wat ze gaan bijdragen aan het totaal, krijg je commitment. Dat klinkt overigens vanzelfsprekender dan het in de praktijk gebeurt. Wat is er voor nodig?

1. Openheid.

Dat is wanneer je onveilige zaken kunt bespreken en bespreekt in je team. Zo lang als dat mensen nog zaken voor zich houden en dus met zich meedragen, ligt hun aandacht in het verleden. Figuurlijk kun je je voorstellen dat iemand één kant op kijkt naar een onbesproken incident in het verleden. Zo lang dit niet in de openheid komt, houdt het de aandacht vast. Het is dan onmogelijk om je figuurlijk om te draaien en met je gevoel in de toekomst te stappen en doelen te maken. Sociaal wenselijk kan dit laatste natuurlijk wel en gebeurt ook veel. Helaas krijg je dan vaak ja zeggen en nee doen. Openheid is een gevoelde ervaring die beklijft. Vaak zijn er meerdere gesprekken voor nodig om dit basisveiligheidsgevoel te verankeren in een team.

2. Een gezamenlijke missie.

Als er openheid bestaat in een team en ieder teamlid uitspreekt wat hij/zij echt belangrijk vindt, dan wordt de gezamenlijke deler zichtbaar. De gezamenlijke deler of missie is dat wat mensen op een dieper niveau bij elkaar brengt in de groep. Er blijkt altijd een relatie te zijn tussen deze gezamenlijke missie en de te behalen resultaten. Het benoemen van deze missie vormt de weerspiegeling van wat er in de harten van de teamleden omgaat. De resultatengebieden zijn vervolgens logische aandachtsvelden om de missie waar te maken.

3. Het opstellen van persoonlijke doelen.

Ieder teamlid wordt nu gevraagd zelf persoonlijke doelen op te stellen hoe zij/hij gaat bijdragen aan de resultaatgebieden. Één van de zaken die hierbij van belang is is dat het persoonlijke doel ernaartoe geformuleerd wordt. Dit betekent dat je je voorneemt wat je wel wilt bereiken in plaats van wat je niet wilt of waar je vanaf wilt. Dit heeft te maken met het feit dat beelden in onze hersenen sterker richtinggevend zijn dan woorden. Een algemeen voorbeeld: ‘Stoppen met roken’ is zo’n voorbeeld waar je vanaf wilt. Bij zo’n doel zie je je zelf letterlijk nog roken of een sigaret uitdoen. Dit vormt doorgaans de garantie om door te gaan met roken. Ernaartoe zou bijvoorbeeld zijn dat je je voorneemt ‘bij het krijgen van zin een kauwgum te nemen’. Als dit beeld oprecht goed voelt, zul je volgende keer bij zin automatisch denken aan een kauwgum en deze ook nemen. In de praktijk blijkt het opstellen van persoonlijke doelen niet altijd even gemakkelijk. Velen van ons zijn beter in te bedenken wat ze niet willen in plaats van wat ze wel willen. Het vergt dus wat oefening om je deze vaardigheid weer eigen te maken.

(Meer informatie over persoonlijke motivatie in relatie tot werken in teams en de rol van de (bege)leider hierin is te vinden in mijn boek ‘Passie in Bedrijf. De weg ernaartoe.’)

Share This