Verbind werk aan privé

Moet je nog meer thuis in je vrije tijd werken of juist meer privé aangelegenheden bespreken op je werk? Nee! Werk aan privé verbinden wil zeggen dat je gaat werken aan iets dat je zowel thuis als op het werk van pas komt. Dat je aan iets gaat werken waardoor je zelf vrij wordt om te kiezen of je gestrest bent, of je boos wordt, je zelf verliest in discussies, om zorgeloos te zijn, etc. Dat iets waar ik het over heb is je persoonlijk leiderschap. Het is datgene wat schuil gaat onder de automatische reflexen en emotie gestuurde reacties die ons dagelijks denken en handelen sterk bepalen. Dit persoonlijk leiderschap is er altijd, thuis en op je werk omdat het in jou zit als mens. Het laat zien wie jij in wezen bent.

Waarom?

Waarom zijn diepgaande veranderingen nodig? Veel organisaties streven naar zelfsturing, gezamenlijke resultaatgerichtheid, samenwerking, creativiteit, mensen die verantwoordelijkheid nemen et cetera. Het bijzondere en tegelijkertijd het paradoxale is dat juist deze zaken, natuurlijke eigenschappen van elk mens zijn. En natuurlijke eigenschappen boor je op een natuurlijke manier aan. Hoe? Door gebruik te maken van de natuurlijke wetmatigheden die in elke groep hetzelfde zijn. Die verzameling aan wetmatigheden noem je het groepsproces. Echter, als leidinggevende ben je ook onderdeel van de groep en van haar wetmatigheden. Wil je de groep leiden, dan zul je vrijer moeten worden met de reflexen die deze wetmatigheden in jou oproepen. Immers, de natuurlijke leider is diegene die het meest vrij is van automatische reflexen en emotie gestuurde reacties.

Hoe?

Je kunt je persoonlijke leiderschap ont~wikkelen. Het komt vrij als je de schillen die het tegenhoudt afpelt. Dit afpellen doe je door je reacties en reflexen op heterdaad te betrappen.  Je moet er als het ware bij zijn als je persoonlijkheid (=verzameling van reacties en reflexen) zich wederom wil manifesteren. Én, op het moment dat je erbij bent als de reactie of reflex zich aandient, dan ben je deze niet meer. Je kunt natuurlijk nog steeds kiezen voor de reactie die opkomt. Maar als je haar bewust bent dan is de uitwerking op je omgeving anders dan als deze reactie onbewust gestalte krijgt. Ook ontstaat er ruimte voor ander gedrag. Ruimte om vanuit je hart te werken en leven.

Share This