Om de droom* te verwezenlijken komen we in beweging, een beweging die leidt tot stilte. Vanuit deze stilte komt er nieuwe beweging. Dat is misschien de essentie waar het over gaat. Het ontwikkelen van stilte in onszelf om de stem (dieper weten of intuïtie weten), die doorgaans door ons aanhoudende denken wordt overschreeuwd, te horen. Het is de stem van wijsheid om te doen wat nodig is.

Het verwezenlijken van de droom heeft een pad. Het is het pad van vallen en opstaan en waarvan elke stap belangrijker is dan de bestemming. Tijdens de reis leren we te leren over onszelf. We leren over hoe we geconditioneerd zijn om bepaalde gedachten te krijgen en reflexmatig gedrag te vertonen. We komen in aanraking met onze essentie, ons persoonlijk leiderschap wat er onder dit ‘masker’ schuilgaat. Voor eenieder is de uiting hiervan anders.

De zuiverheid en puurheid van onze eigen waarheid onder ogen komen, is dat wat anderen in beweging brengt. Op een manier die dieper gaat dan het gedrag dat word vertoond. Zoals we met woede een andere energie voelbaar overbrengen op de ander, zo werkt ook het maken van diep contact in jezelf door op de mensen om ons heen.

We creëren andere organisaties van binnenuit. Hoe meer puur we onze essentie naar buiten kunnen laten schijnen, des te mooier worden onze uitingsvormen naar buiten toe. Door ons persoonlijk leiderschap te ont~wikkelen**, ontwikkelen we organisaties waar mensen in synergie met elkaar samenwerken en eenieder zijn of haar persoonlijk leiderschap zichtbaar maakt.

Brend Seinen

* refereert aan de blog “ik heb een droom – dat organisaties plekken zijn waar…..”

** refereert aan de blog “leiderschapsont~wikkeling”

Beiden te vinden in de groep of op mijn website.

Share This