…..mensen leren over zichzelf en zichzelf mogen en kunnen laten zien.

…..mensen met plezier naar toe gaan en geïnspireerd naar huis wederkeren.

…..mensen openhartig zijn en zeggen wat ze op de lever hebben.

…..mensen tot bloei komen en hun bijdrage aan de wereld verwezenlijken.

…..’de weg er naar toe’ even belangrijk is als ‘het resultaat’.

…..leidinggevenden ook de natuurlijke leiders zijn.

…..volgen en leiden elkaar afwisselen.

…..één en één werkelijk drie is.

…..de inhoud van het werk bijdraagt aan een betere en rechtvaardige wereld

…..de wieg staat van maatschappelijke verandering.

Brend Seinen

Share This