Voor een goed en blijvend resultaat van coaching is het naar mijn idee erg belangrijk dat de manier waarop je coacht congruent is met datgene waar je inhoudelijk aan werkt. In bijna alle coachings geldt dat een belangrijk doel is dat de coachee zelf leert omgaan met waar hij of zij mee worstelt. Dit ‘zelf de regie in handen krijgen’ moet daarom ook in de manier van coachen tot uiting komen:

Uitgangspunten van coaching Passie in Bedrijf

  • Als coachee draagt je zelf verantwoordelijkheid voor jouw leerproces, maar ook voor de kaders waarbinnen het leerproces zich afspeelt. Voor de coaching betekent dit dat we voor elk coachgesprek een begintijd afspreken en klaar zijn als dat voor het moment klaar voelt. In het natuurlijk verloop van het gesprek is dit altijd een wederzijds vastgesteld moment. De lengte van elk afzonderlijk coachgesprek alsook het aantal coachmomenten dat nodig is, is daarmee variabel.
  • Coachgesprekken vinden bij voorkeur plaats in Nijmegen tenzij we gezamenlijk anders besluiten.
  • Ik heb geen vooropgezet programma maar stem mijn werkwijze/het verloop van de coaching op jou af.
  • Mogelijke schriftelijke rapportering of vastlegging is de verantwoordelijkheid van de coachee.
  • De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk. Eventuele terugkoppeling van de inhoud van de gesprekken geschiedt altijd door de coachee, eventueel in bijzijn van de coach.

Ga naar traject persoonlijke ontwikkeling

 

“Ik was na een auto ongeluk aan het her integreren  binnen mijn baan als orthopedagoog. Nadat ik vastliep binnen deze herintegratie en mijn klachten niet minder werden, is een coachingstraject geadviseerd. Ik ben dit gestart met Brend Seinen van Passie in Bedrijf. Ik had klachten als vermoeidheid, snel overprikkeld raken, angstig gedrag. Ik vond het moeilijk deze klachten te accepteren en was zoekende naar manieren hoe hiermee om te gaan.

Opbrengsten coaching

Tijdens het coaching straject heb ik inzicht gekregen in mijn eigen gedrag en vooral in mijn eigen denkpatronen. Ik vond het erg vervelend telkens klachten te houden. Ik had een grote weerstand tegen klachten wat maakte dat deze juist in stand gehouden werden. Het feit dat klachten bleven bestaan frustreerde me. Ik heb nu geleerd dat het piekeren over deze klachten en het verzetten tegen de klachten ook energie kost. Het accepteren van deze klachten door ze echt te voelen biedt een oplossing. In plaats van klachten te negeren is het juist belangrijk om je lijf te voelen en daar de aandacht even op te vestigen.

In dit kader zijn daarom ontspanningsoefeningen/mindfullnes/meditatie aan bod gekomen. Via deze ben ik tot inzicht gekomen dat rustmomenten zowel binnen mijn priveleven als binnen mijn werkomgeving erg belangrijk zijn. Op momenten van drukte (in mijn hoofd, van alles moeten van mezelf) kan het helpen even alles los te laten en te laten zijn zoals het is. Dit maakt dat het lichaam ontspant en het hoofd weer helder kan denken.

Ik ben erachter gekomen dat ik de lat hoog leg voor mijzelf en veel van mijzelf MOET, zeker binnen mijn baan. Door af en toe afstand te nemen en alles even te laten zoals het is wordt de druk minder en ben ik in staat juist beter te functioneren.”

Geschreven door Medewerkster Orthopedagogie

Koninklijke Visio

Share This