Wat is succes en wat maakt dat iedereen bezig is om op wat voor manier dan ook te slagen in het leven? Stel je jezelf die vraag wel eens? Waarom moet het altijd meer of anders? Ik denk dat als we heel eerlijk diep in ons zelf kijken  we op de één of andere manier ons altijd verheven willen voelen boven anderen. Deze ‘verhevenheid’ die vaak onbewust is, kent talloze uitingsvormen. Zo kun je je meer voelen dan een ander als je een grotere auto rijdt, meer status hebt, een betere baan hebt, in een groter huis woont, enzovoort. Dit zijn natuurlijk de inkoppertjes. De meeste die dit najagen weten zelf ook dat dat tegenwoordig niet sociaal wenselijk is in een tijd waarin de maatschappelijke verhoudingen alsmaar schever worden. De subtielere vormen van ‘beter zijn’ gaan over ‘ik ben niet zoals zij’, ‘ik geef niets om materiële zaken’, ‘ik hoef geen gelijk te hebben’, ‘ik ben een spiritueel iemand’, ‘ik ben iemand die anderen helpt’ en ga zo maar door. De subtiliteit zit hem erin dat je juist zelf denkt dat JIJ je niet verliest in die aardse platte zaken zoals die anderen. Het blijft echter een vergelijking. Je zet jezelf (onbewust) af tegen anderen en daarmee doe je precies hetzelfde. De pot verwijt de ketel, alleen de inhoud is anders. Het is het leven in de wereld van winnaars of verliezers. En ergens wil iedereen die winnaar zijn.

Is het dan slecht om materieel bezit na te jagen, je levensomstandigheden te verbeteren of die andere nastrevenswaardige zaken te begeren? Zolang het in jezelf voortkomt uit de bron van winnen/verliezen leiden jou overwinningen tot gevoelens van verlies bij anderen. De wereld blijft een strijdtoneel waarin mensen op zoek zijn naar revange. Bovendien blijf jij (onbewust) een ‘slaaf’ van je eigen emoties. Telkens als je er weer aan toegeeft versterk je deze reflex. Is dit hoe je diep in je hart je leven wilt leven?

Wellicht is het de opgave van het leven om los te komen van deze diepgewortelde reflex. Maar hoe dan? Ik merk dat alles  overal om je heen in het teken staat van winnen. Kijk naar de TV of luister naar de radio en het gaat om beter, mooier, gezonder, groter, lekkerder en veel meer van deze normatieve vergelijkingen. Ergens roept het meteen (onbewust) de vraag op ‘ben ik succesvol genoeg’ met de daarbij horende onrust of leegte gevoel. Herkennen dat dit continu met je gebeurd is stap één. Vervolgens is het de kunst om hiermee te leren leven zonder dat je jezelf erin verliest (en weer op zoek bent naar succes). Misschien komt het ware succes wel als je haar niet meer nastreeft. Succes!

Share This