..niet op zoek zijn naar de weg maar je mee laten voeren op de weg

..van grip naar begrip

..weten dat alles wat er gebeurt in je leven een funktie heeft (die je niet kunt of hoeft te begrijpen)

..een onbekend pad inslaan en niet weten waar dat heen leidt

..je hart volgen, logica en wetenschap ten spijt

..onbevangen nieuwsgierig zijn naar het komende moment

..het tegenovergestelde van beheersen

Wie vult aan?

Share This