Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk leiderschap is dé sleutel voor een gelukkig leven én een succesvolle onderneming. Je persoonlijk leiderschap ontwikkelen staat gelijk aan jouw passie in bedrijf stellen en is tegelijkertijd nodig om de passie in je bedrijf aan te wakkeren. In deze blog ga ik kort in op beiden.

Jouw eigen Passie in Bedrijf stellen

Heb je het gevoel dat je een gejaagd bestaan leidt? Dat je vergroeid bent met je smartphone? Dat het leven zich aaneen rijgt zonder pauze? Dat het enige moment dat je je lichaam voelt in de sauna is? Dat je aanhoudend denkt en niet eens de meeste tijd bewust kiest voor wat je denkt? Dat je nooit echte innerlijke rust ervaart? Als het antwoord op een aantal van deze vragen ja is, dan is de kans groot dat je volger bent van je eigen gedachten en emoties. Je bent als het ware overgeleverd aan je automatische reacties op wat zich vanuit de omgeving (privé of werk) aandient. Dat werkt zo, een voorbeeld: Iemand zegt iets tegen je (prikkel) wat je raakt of krenkt (reactie). Vanaf dat moment dienen zich gedachten aan zoals bijvoorbeeld ‘hoe durft hij, ik zal hem eens…’, wat jouw eigen emotie wellicht nog meer versterkt. Op het moment dat je je gedachten serieus neemt en daaruit volgend, meestal voor jou typisch, gedrag vertoont, dan word je je reactie. Dezelfde invuloefening kun je overigens ook doen voor bijvoorbeeld je smartphone. Ieder mens heeft deze automatische reacties. Ze zorgen ervoor dat je steeds weer tegen dezelfde zaken aanloopt. En hoe ouder je wordt des te meer last je hiervan krijgt. Persoonlijk leiderschap ont~wikkelen gaat over de dieperliggende mechanismen in jezelf leren herkennen zodat je er anders mee kunt omgaan op het moment dat deze zich in je leven aandienen. Elke schil die je op heterdaad betrapt is er één die je niet langer automatisch laat reageren. Je verwerft als het ware innerlijk vrijheid van waaruit je wel op jouw manier kunt reageren maar niet meer onbewust moet. Een klein detail maar een hemelsbreed verschil.

Passie in jouw bedrijf brengen

Je kunt onmogelijk anderen leiden als je zelf onbewust volger bent van je eigen gedachten en emoties. Zoals jij jouw reflexen hebt, hebben anderen dat ook. Reflexen roepen reflexen op. Ga maar na bij jezelf; als iemand heel boos tegen je doet is de kans vaak groot dat je terug vecht of juist vlucht (bijvoorbeeld je klein voelen). Dit maakt veranderen in organisaties ook zo lastig. Als je je slechts aanzet tot ander gedrag dan krijg je dit (aanzetten tot) ook terug. Het blijft aandacht vragen om je anders voor te doen dan dat je bent. Iedereen weet dat deze beweging uiteindelijk verwatert omdat de verandering slechts oppervlakkig is. Zij komt niet van binnenuit; vanuit jou als mens. Persoonlijk leiderschap ont~wikkelen wil zeggen dat je omgaat met de emotie/pijn waarom je je oude gedrag liet/laat zien. Je geeft je reflexen ruimte. Ruimte aan de binnenkant door ze te doorvoelen i.p.v. ze je te laten verkrampen. Ruimte aan de buitenkant door de emotie te delen met anderen. Voorbeeld: je geforceerd gedragen als je je verlegen voelt, heeft een ander effect dan dit te benoemen als het je overkomt. Het eerste nemen de meesten waar als een worsteling. Het tweede werkt, indien het niet gespeeld is, ontwapenend. Het maakt ook bij anderen hun (beschermings)schillen weker.

Als je dit pad inslaat naar dit diep contact maken met jezelf en met anderen, roept dit ook haar gelijke op in de omgeving. In de blogs ‘Creëer openheid in je team‘, ‘Commitment voor doelen in teams? Zo verkrijg je haar!‘ en Zelfsturing! Hoe laat je het natuurlijk ontstaan? lees je meer over hoe echt contact een voorwaarde is om te excelleren in je team/bedrijf.

Meer weten hoe je nu al passie in je bedrijf kunt laten ontstaan en hoe je tegelijkertijd je persoonlijke leiderschap kunt ont~wikkelen?  Bestel dan het boek ‘Passie in Bedrijf. De weg ernaartoe‘.

Share This